سمینار جراحی پیوند قرنیه

 

در تاریخ 26 فروردین 1395 در سالن همایش های بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد برگزار شد.

سمینار جراحی پیوند قرنیه

هــدف کلــی برنـــامه:

آشنایی چشم پزشکان با انواع و پیشرفت های پیوند قرنیه

اعضــاء کمیته علمــی:

 • دکتر سیامک دلفزای باهر
 • دکتر محمد رضا جعفری نسب
 • دکتر محمد زارع
 • دکتر محمد مهدی صدوقی
 • دکتر بهرام عین اللهی
 • دکتر محمد علی جوادی
 • دکتر امیر فرامرزی
 • دکتر سیامک زارعی
 • دکتر فرید کریمیان
 • دکتر نادر نصیری
 • دکتر علیرضا برادران رفیعی
 • دکتر حسین محمد ربیع
 • دکتر حمید نوروزی
 • دکتر سید هاشم دریاباری
 • دکتر سپهر فیضی
 • دکتر دانیال روشندل
شناسه: 72936
تاریخ برگــزاری: 26 فروردین 1395
آدرس محــل برگــزاری: تهران- خیابان پاسداران- بوستان نهم- تقاطع پایدارفرد- بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد- سالن همایش ها
تلفن مرکز برگزارکننده: 02122770938
 

 

کانال تلگرام قطب چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سمینار Update in Refractive Surgery

در تاریخ 10 اردیبهشت 1394 در سالن همایش های بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد برگزار شد.

سمینار Update in Refractive Surgery

 

هــدف کلــی برنـــامه:

آشنا کردن فراگیران با روش‌های مختلف تشخیص و درمانی برای اصلاح جراحی‌های عیوب انکساری

اعضــاء کمیته علمــی:

 • دکتر بهرام عین اللهی
 • دکتر محمدزارع جوشقانی
 • دکتر محمدمهدی صدوقی
 • دکتر حسین محمدربیع
 • دکتر علیرضا برادران رفیعی
 • دکتر محمدرضا جعفری نسب
 • دکتر فرید کریمیان
 • دکتر امیر فرامرزی
 • دکتر حمید نوروزی
 • دکتر سپهر فیضی
 • دکتر سید هاشم دریاباری
 • دکتر دانیال نجدی

 

سمینار Intra Corneal Devices

در تاریخ 21 آذر 1392 در سالن همایش های بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد برگزار شد.

سمینار Intra Corneal Devices

 

هــدف کلــی برنـــامه:

آشنایی چشم پزشکان با آخرین دستاوردهای چشم پزشکی در زمینه جراحی قرنیه

اعضــاء کمیته علمــی:

 • دکتر سید حسن هاشمی
 • دکتر بهرام عین اللهی
 • دکتر محمدمهدی صدوقی
 • دکتر محمدعلی جوادی
 • دکتر محمدزارع جوشقانی
 • دکتر علیرضا برادران رفیعی
 • دکتر محمدرضا جعفری نسب
 • دکتر فرید کریمیان
 • دکتر امیر فرامرزی
 • دکتر محمود جباروند
 • دکتر سپهر فیضی
 • دکتر خسرو جدیدی
 • دکتر سیدجواد هاشمیان
 • دکتر حسین محمد ربیع
 • دکتر رامین صلوتی