وبینار کاربردی در بیماری های شایع رتین کوروئید

در تاریخ 16 بهمن ماه 1399 برگزار شد.

دبیر علمی:

دکتر رامین نوری نیا

لینک شرکت در وبینار:

https://cmelearn.ir

اعضــاء کمیته علمــی:

 • دکترسیامک مرادیان
 • دکتر علیرضا رمضانی
 • دکتر همایون نیکخواه
 • دکتر صهبا فکری
 • دکتر مجتبی ابریشمی
 • دکتر حمید ریاضی
 • دکتر نازنین ابراهیمی ادیب
 • دکتر محمدرضا نیوشا

 

Titles

OCT&OCTA Role in the Diagnosis and Follow up of Patients with
 • Choroidal Neovascularization (S.Moradian, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
 • Diabetic Retinopathy (A.Ramezani, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
 • Pachychoroid spectrum (M.Abrishami, Mashhad University of Medical Sciences
 • Uveitis (N.Ebrahimi Adib, Tehran University of Medical Sciences

 

Practical Points in the Management of Patients with
 • Choroidal Neovascularization (H.Riazi, Tehran University of Medical Sciences
 • Retinopathy of prematurity (H.Nikkhah, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
 • Diabetic Macular edema (M.Niyousha, Tabriz University of Medical Sciences
 • Uveitis (S.Fekri, Shahid Beheshti University of Medical Sciences

 

کانال تلگرام قطب چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی