وبینار بازآموزی

 تجویز عینک

(پنجمین دوره)

در تاریخ  21 بهمن ماه 1400 برگزار شد.

 

دبیر علمی:

دکتر عباس باقری

لینک شرکت در وبینار:

https://cmelearn.ir/course/174937

اعضــاء کمیته علمــی:

 • دکتر عباس باقری
 • دکتر مریم آل طه
 • دکتر فاطمه علیپور
 • دکتر محدثه فیضی
 • دکتر سپهر فیضی
 • دکتر امیر فرامرزی
 • دکتر فرزاد محمدی
 • دکتر محمدرضا اکبری
 • دکتر ژاله رجوی
 • دکتر آرش میرمحمدصادقی
 • دکتر هاله کنگری
 • دکتر ویسی 

عناوین

 • رفراکشن سابژکتیو
 • رفراکشن آبژکتیو
 • تجویز عینک در هایپروپی
 • تجویز عینک در میوپی
 • تجویز عینک در آستیگماتیسم
 • تجویز عینک در پیرچشمی
 • تجویز عینک در آفاکی و سودوفاکی
 • تجویز عینک در استرابیسم
 • تجویز عینک در اطفال
 • تجویز عینک در بیماران شبکیه و کم بینا
 • ویژگی های شیشه عینک و فریم

 

 

توجه:

برای کسب امتیاز بازآموزی لطفا قبل از شروع سمینار در سایت آموزش مداوم به آدرس زیر، ثبت نام نموده و پس از پایان تا 72 ساعت به سوالات آزمون جواب دهید.

لینک شرکت در وبینار:

https://cmelearn.ir/course/174937