جلد کتاب هنر سخنرانی

کتاب هنر سخنرانی

توسط قطب چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به چاپ رسید:

مولفان:

  • دکتر فرید کریمیان، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • دکتر سیامک زارعی قنواتی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بخشی از مقدمه کتاب:

با پیشرفت‌های روز افزون علوم مختلف بخصوص علوم مرتبط با پزشکی اهمیت تبادل نظر و اطلاعات به افراد دیگری که مشتاق آگاهی یافتن از این پیشرفت ها هستند افزون تر گردیده است.

ارائه این نظرات و تبادل اطلاعات مربوط غالباً در غالب سخنرانی ها و بخشی دیگر بصورت مقالات انجام می‌پذیرد. نحوه ارائه مطالب و انجام سخنرانی در حضور دیگران کم اهمیت تر از اصل و محتوای مطالب ارائه شده نمی‌باشد و حتی شاید بتوان از برخی جهات آن را با اهمیت تر قلمداد کرد.

امروزه اگر ارائه سخنرانی به تنهایی «خشک» و «در چهار چوب» باشد فاقد جذابیت لازم خواهد بود و نخواهد توانست به اهداف و رسالت انجام آن سخنرانی دست یابد. از این رو نحوه ارائه سخنرانی اعم از وضعیت ظاهر و پوشش و نحوه لباس سخنران، نحوه حضور یافتن در پشت تریبون گرفته تا آغاز سخنرانی و وضعیت تون صدا پابه پای کیفیت و کمیت مطالب ارائه شده حائز اهمیت می گردد.

تاکنون کتابی به زبان فارسی که در برگیرنده نحوه تهیه و اجرای سخنرانی – بخصوص برای گروه پزشکی – باشد منتشر نگردیده است. این کتاب تدوینی از مقالات و مباحث مختلفی است که درباره نحوه اجرای سخنرانی به رشته تحریر در آمده است. امید است بتوانیم در این امر یاری رسان و راهنمای همکاران –بخصوص همکاران جوان- باشیم که به حضور و ارائه سخنرانی در مجامع عمومی بخصوص گردهمائی های پزشکی و رشته های وابسته اهتمام گزیده اند.

سفارش خريد"کتاب هنر سخنرانی"