کتاب لنزهای داخل چشمی فاکیک تالیف دکتر فرید کریمیان ، دکتر علیرضا برادران رفیعی، دکتر لیلا غیاثیان با همکاری قطب چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به چاپ رسید. این کتاب حاصل تلاش گروه وسیعی از چشم پزشکان هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است که دارای تجربه زیادی در جراحی و کاربرد لنزهای داخل چشمی فاکیک در حضور لنز کریستالی شفاف می باشند، این کتاب با هدف ارتقاء علمی چشم پزشکان،فلو شیپ ها و دستیاران است.

برای دریافت این کتاب تماس بگیرید.