فيلم عيوب انکساري و روش هاي درماني

لوح فشرده عیوب انکساری و روش های درمان در قطب علمی آموزشی چشم پزشکی تهیه شد.

به اهتمام :


 • دكتر عباس باقري
 • دكتر عليرضا برادران رفيعي
 • دكتر محمد پاكروان
 • دکتر مهدي توکلي
 • دكتر خسرو جديدي
 • دكتر محمد رضا جعفري نسب
 • دکتر محمد زارع جوشقاني
 • دكتر محمد مهدي صدوقي
 • دكتر بهرام عين اللهي
 • دكتر امير فرامرزي
 • دکتر فريد کريميان
 • دکتر سيد علي مير دهقان

نمونه ای از فیلم های آموزشی را در ادامه ملاحظه نمائید:

 

صحبت های آقای دکتر محمد مهدی صدوقی در رابطه با پیر چشمی


صحبت های آقای دکتر امیر فرامرزی در رابطه با نزدیک بینی


 

صحبت های آقای دکتر عباس باقری در رابطه با عیوب انکساری

سفارش خريد