این محتوای آموزشی به صورت آموزش الکترونیکی چندرسانه ای تهیه شده است و حاوی مطالب پایه، تفسیر و توضیح نمونه هایی از میدان بینایی در بیماری های مختلف است.

آموزش مجازی میدان بینایی
آموزش مجازی میدان بینایی آموزش مجازی میدان بینایی آموزش مجازی میدان بینایی

به اهتمام :

  • دكتر محمد پاکروان
  • استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

طرح و اجرا:

  • مهندس محمدحسن شهریاری
بخشی از این مجموعه آموزشی را در فیلم زیر (ادامه مطلب) ملاحظه نمائید.

سفارش خريد