سمینار بازآموزی اورژانس های چشم پزشکی

در تاریخ 19 دی ماه 1398 در سالن همایش های بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد برگزار شد.

سمینار بازآموزی اورژانس های چشم پزشکی

دبیران علمی:

دکتر سیامک مرادیان- دکتر صهبا فکری

هــدف کلــی برنـــامه:

آشنایی پزشکان و متخصصان با اورژانس های چشم پزشکی

اعضــاء کمیته علمــی:

دکتر همایون نیکخواه
دکتر آزاده دوزنده
دکتر مریم یادگاری
دکتر محدثه فیضی
دکتر سپهر فیضی
دکتر حمید ریاضی
دکتر پاشا انوری
دکتر محمد حسن ریخته گر
دکتر کامبیز عاملی
دکتر مریم آل طه
دکتر محمد حسن عالم زاده
دکتر حسین حسن پور
دکتر رامین نوری نیا
دکتر صهبا فکری
دکتر منصور شهریاری
دکتر رضا میرشاهی
دکتر محمد اسحاقی

شناسه: 151015
تاریخ برگــزاری: 19  دی 1398
آدرس محــل برگــزاری: تهران- خیابان پاسداران- بوستان نهم- تقاطع پایدارفرد- بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد- سالن همایش ها
تلفن مرکز برگزارکننده: 02122770938
ثبت نام 

 

 

کانال تلگرام قطب چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی