سمینار اورژانس های چشم

 

در تاریخ 28 اردیبهشت 1396 در سالن همایش های بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد برگزار شد.

سمینار جراحی پیوند قرنیه

دبیر علمی:

دکتر محسن آذر مینا

هــدف کلــی برنـــامه:

آشنایی چشم پزشکان با اورژانس های چشم

اعضــاء کمیته علمــی:

 • دکتر سیامک مرادیان
 • دکتر محسن آذر مینا
 • دکتر علیرضا رمضانی
 • دکتر همایون نیکخواه
 • دکتر شاهین یزدانی
 • دکتر آزاده دوزنده
 • دکتر محدثه فیضی
 • دکتر سپهر فیضی
 • دکتر علیرضا براداران رفیعی
 • دکتر شهسواری
 • دکتر حامد اسفندیاری
 • دکتر دانیال روشندل
 • دکتر رامین نوری نیا
 • دکتر محمد اسحاقی
شناسه: 89442
تاریخ برگــزاری: 28 اردیبهشت 1396
آدرس محــل برگــزاری: تهران- خیابان پاسداران- بوستان نهم- تقاطع پایدارفرد- بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد- سالن همایش ها
تلفن مرکز برگزارکننده: 02122770938
ثبت نام 

 

 

کانال تلگرام قطب چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی