سمینار یکروزه ترومای چشم در تاریخ 20 آبان سال 1395 برگزار شد.

عناوین سخنرانی ها:

 • آسیب به قرنیه، دکتر سپهر فیضی
 • آسیب به لنز، دکتر دانیال روشندل
 • جسم خارجی داخل قرنیه و اتاق قدامی، دکتر گلدیس اسپندار
 • آسیب به عنبیه، دکتر شراره صفاپور
 • معاینه و روش های تشخیصی در تروماهای اربیت، دکتر رضا عرفانیان
 • شکستگی اربیت و اجسام خارجی اربیت، دکتر مریم آل طه
 • پارگی پلک، دکتر محمد اسحاقی
 • گلوکوم زودرس ناشی از تروما، دکتر نسرین عموهاشمی
 • گلوکوم دیررس ناشی از تروما، دکتر حامد اسفندیاری
 • گلوکوم ناشی از آسیب عدسی به دنبال تروما، دکتر ذکیه واحدیان
 • گلوکوم ناشی از اعمال جراحی چشم، دکتر آزاده دوزنده
 • نحوه ترمیم پارگی اسکلرا و نحوه برخورد با پرولاپسر ویتره و یو وه آ، دکتر رحمان نظری
 • اندوفتالمیت بعد از تروما، دکتر همایون نیک خواه
 • جسم خارجی داخل چشم ( سگمان خلفی )، دکتر رامین نوری نیا
 • اندیکاسیون های Deep Vitrectomy در ترمای چشم، دکتر محمدحسین جبارپور

برای خرید این مجموعه تماس بگیرید.