هفته جهانی گلوکوم 1396

به مناسبت هفته جهانی گلوکوم (آب سیاه) معاینه رایگان چشم جهت غربالگری گلوکوم انجام می گردد.

 

 مکان: پاسداران،نبش بوستان نهم،کلینیک شهید دکتر لبافی نژاد

 زمان: پنجشنبه 24 اسفند 96،ساعت 9 صبح الی 1 بعدازظهر

 

با همکاری:

قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بخش چشم پزشکی بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد