تکنیک جراحی آقای دکتر محمد پاکروان موفق به کسب مقام برتر در جشنواره فیلم انجمن جهانی گلوکوم سال 2017 شد.

عنوان فیلم: Short Tunnel, Small Flap Shunt Procedure

کسب جایزه جشنواره فیلم انجمن جهانی گلوکوم توسط آقای دکتر محمد پاکروان

مشاهده فیلم: