در این فیلم آموزشی، آب مروارید و روش های درمان آن به زبان ساده ارائه می گردد.

عناوین ارائه شده در این فیلم آموزشی :

 • تاریخچه آب مروارید (کاتاراکت)
 • انواع کاتاراکت
 • علائم بیماری
 • عوامل بروز بیماری
 • درمان آب مروارید
 • جراحی کاتاراکت
 • انواع لنزهای داخل چشمی
 • جراحی همزمان دو چشم
 • توصیه های پس از عمل

 فیلم آموزشی دانستنی های آب مروارید و روش های درمان

به اهتمام :
 • دكتر بهرام عین اللهی
 • دكتر محمدمهدی صدوقی
 • دکتر سیدهاشم دریاباری
 • دكتر مهرداد ناظری
سفارش خريد