گفتگوی دکتر بهرام عین اللهی در برنامه دکتر سلام با موضوع تنبلی چشم بینایی کامل طی 9 سال اول زندگی،باعث رشدسلول ها و خلاف آن به رشد نامطلوب سلول های چشمی منجر می شود.امروزه در كشور ما در مقاطع مختلف،كودكان تحت معاینه چشم قرار میگیرند و در مهدهای كودك و مدارس غربالگری میشوند، اما این اقدام كافی نیست،بلكه خود ما هم باید مراقب چشمان كودكانمان باشیم.به بیان دیگر این تصور كه وقتی كودكی بزرگ تر میشود،تنبلی چشم او نیز درمان میشود،كاملا اشتباه است. ادامه صحبت را در فیلم زیر ملاحظه فرمائید: