Optical Coherence Tomography Angiography (OCTA)

 

این مجموعه شامل آموزش اصول تصـویربرداری OCTA، دستگاه‌های موجود، آرتیفکت‌های رایج و مثالهای متعدد و متنوع از کاربردهای این روش تصویربرداری در بیماری‌های شایع کوریورتینال می‌باشد و با هدف آشنایی چشم‌پزشکان با اصول اولیه‌ی تفسیر تصاویر OCTA تهیه و تدوین شده است.

نرم افزار آموزشی OCTA

به اهتمام:

  • دکتر صهبا فکری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

طراحی و اجرا:

  • مهندس محمدحسن شهریاری

بخشی از این مجموعه آموزشی را در فیلم زیر (ادامه مطلب) ملاحظه نمائید.سفارش خريد