این محتوای آموزشی به صورت آموزش الکترونیکی چندرسانه ای تهیه شده است و حاوی مطالب پایه، تفسیر و توضیح نمونه هایی از ORBSCAN در بیماری های مختلف است.

آموزش مجازی ORBSCAN

به اهتمام :

  • دكتر محمدرضا جعفری نسب، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

طرح و اجرا:

  • مهندس محمدحسن شهریاری

آموزش مجازی ORBSCAN آموزش مجازی ORBSCAN

سفارش خريد