آموزش مجازی خشکی چشم

به اهتمام :

 

 • دكتر علیرضا برادران رفیعی
 • دکتر محمدرضا جعفری نسب
 • دكتر آزاده دوزنده
 • دكتر محمدمهدی صدوقی
 • دكتر بهرام عین اللهی
 • دكتر امیر فرامرزی
 • دكتر سپهر فیضی
 • دكتر فرید کریمیان
 • دكتر علیرضا برادران رفیعی
 • دكتر محمد حافظ نوروزی زاده

 

عنوان جراحي ها :

 

 1. بلفاریت در خشکی چشم
 2. تست‌های آزمايشگاهي در خشکي چشم
 3. جراحی خشکی چشم
 4. خشکی چشم و Contact Lenses
 5. خشکی چشم بعد از جراحی لیزری
 6. درمان طبی خشکی چشم
 7. روشهای تشخیص خشکی چشم
 8. سندروم خشکی چشم
 9. شرح حال گیری، شکایت ها و پرسشنامه ها در معاینات چشم
 10. طبقه بندی خشکی چشم
 11. قطره های اشک مصنوعی
 12. نقش التهاب در خشکی چشم

 

جهت تهیه‌ این مجموعه، با ما تماس بگیرید.