Femtosecond Laser-Assisted Suture less Anterior Lamellar Keratoplastyسخنران: دکتر بهرام عین اللهی

اهداف:

  • آشنایی با پیوند قرنیه FALK
  • مزایای فمتوسکند لیزر
  • آشنایی با انواع برش های لیزری
  • اندیکاسیون های FALK
  • عوارض روش FALK

 

توضیـــحات:   

محتواي اين برنامه بصورت چندرسانه اي و آزمون ارايه گرديده است. در پايان مبحث يك آزمون براي فراگيران محترم قرار گرفته است كه لازم است به سوالات آزمون ها پاسخ دهند. جهت کسب امتیاز لازم است به 70 درصد سوالات پاسخ صحیح داده شود. برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس http://cme.sbmu.ac.ir/course/view.php?id=356 مراجعه فرمایید. توضیح آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم) صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 02122439879 تماس حاصل نمایید.

Femtosecond Laser-Assisted Suture less Anterior Lamellar Keratoplasty