فمتوسکندلیزر در DALKسخنران: دکتر محمدرضا جعفری نسب

اهداف:

  • آشنایی با انواع روشهای پیوند قرنیه (LK، DALK، DSAEK، DMEK، SALK)
  • تفاوت پیوند قرنیه دستی و پیوند به روش FALK
  • انواع بخیه در پیوند قرنیه دستی
  • روش های ارزیابی عمق پاتولوژی قرنیه
  • روش جراحی LK

 

توضیـــحات:   

محتواي اين برنامه بصورت چندرسانه اي و آزمون ارايه گرديده است. در پايان مبحث يك آزمون براي فراگيران محترم قرار گرفته است كه لازم است به سوالات آزمون ها پاسخ دهند. جهت کسب امتیاز لازم است به 70 درصد سوالات پاسخ صحیح داده شود. برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس http://cme.sbmu.ac.ir/course/view.php?id=354 مراجعه فرمایید. توضیح آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم) صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 02122439879 تماس حاصل نمایید.

Conventional Lamellar Keratoplasty