فمتوسکندلیزر در DALKسخنران: دکتر فرید کریمیان

اهداف:

  • معرفی و بررسی DALK
  • مقایسه manual DALK با Fs- DALK
  • مزایا و معایب روش جراحی Fs- DALK

 

توضیـــحات:   

محتواي اين برنامه بصورت چندرسانه اي و آزمون ارايه گرديده است. در پايان مبحث يك آزمون براي فراگيران محترم قرار گرفته است كه لازم است به سوالات آزمون ها پاسخ دهند. جهت کسب امتیاز لازم است به 70 درصد سوالات پاسخ صحیح داده شود. برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس http://ophthalmology.ircmelms.ir مراجعه فرمایید. توضیح آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم) صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 02122770938 تماس حاصل نمایید.

امتیــاز: 0.5

به اهتمام:

  • مهندس محمدحسن شهریاری
  • مهندس زهرا حسین پور

فمتوسکندلیزر در DALK