سمینار جراحی پیوند قرنیه

 

در تاریخ 26 فروردین 1395 در سالن همایش های بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد برگزار شد.

سمینار جراحی پیوند قرنیه

هــدف کلــی برنـــامه:

آشنایی چشم پزشکان با انواع و پیشرفت های پیوند قرنیه

اعضــاء کمیته علمــی:

 • دکتر سیامک دلفزای باهر
 • دکتر محمد رضا جعفری نسب
 • دکتر محمد زارع
 • دکتر محمد مهدی صدوقی
 • دکتر بهرام عین اللهی
 • دکتر محمد علی جوادی
 • دکتر امیر فرامرزی
 • دکتر سیامک زارعی
 • دکتر فرید کریمیان
 • دکتر نادر نصیری
 • دکتر علیرضا برادران رفیعی
 • دکتر حسین محمد ربیع
 • دکتر حمید نوروزی
 • دکتر سید هاشم دریاباری
 • دکتر سپهر فیضی
 • دکتر دانیال روشندل
شناسه: 72936
تاریخ برگــزاری: 26 فروردین 1395
آدرس محــل برگــزاری: تهران- خیابان پاسداران- بوستان نهم- تقاطع پایدارفرد- بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد- سالن همایش ها
تلفن مرکز برگزارکننده: 02122770938
 

 

کانال تلگرام قطب چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی