هفته جهانی گلوکوم 1396

به مناسبت هفته جهانی گلوکوم (آب سیاه) معاینه رایگان چشم جهت غربالگری گلوکوم انجام می گردد.

 

 مکان: پاسداران،نبش بوستان نهم،کلینیک شهید دکتر لبافی نژاد

 زمان: پنجشنبه 24 اسفند 96،ساعت 9 صبح الی 1 بعدازظهر

 

با همکاری:

قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بخش چشم پزشکی بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد

تکنیک جراحی آقای دکتر محمد پاکروان موفق به کسب مقام برتر در جشنواره فیلم انجمن جهانی گلوکوم سال 2017 شد.

عنوان فیلم: Short Tunnel, Small Flap Shunt Procedure

کسب جایزه جشنواره فیلم انجمن جهانی گلوکوم توسط آقای دکتر محمد پاکروان

مشاهده فیلم: