کتاب لنزهای داخل چشمی فاکیک تالیف دکتر فرید کریمیان ، دکتر علیرضا برادران رفیعی، دکتر لیلا غیاثیان با همکاری قطب چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به چاپ رسید. این کتاب حاصل تلاش گروه وسیعی از چشم پزشکان هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است که دارای تجربه زیادی در جراحی و کاربرد لنزهای داخل چشمی فاکیک در حضور لنز کریستالی شفاف می باشند، این کتاب با هدف ارتقاء علمی چشم پزشکان،فلو شیپ ها و دستیاران است.

برای دریافت این کتاب تماس بگیرید.

جلد کتاب هنر سخنرانی

کتاب هنر سخنرانی

توسط قطب چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به چاپ رسید:

مولفان:

  • دکتر فرید کریمیان، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • دکتر سیامک زارعی قنواتی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بخشی از مقدمه کتاب:

با پیشرفت‌های روز افزون علوم مختلف بخصوص علوم مرتبط با پزشکی اهمیت تبادل نظر و اطلاعات به افراد دیگری که مشتاق آگاهی یافتن از این پیشرفت ها هستند افزون تر گردیده است.

زیر مجموعه ها