این محتوای آموزشی به صورت آموزش الکترونیکی چندرسانه ای تهیه شده است و حاوی مطالب پایه، تفسیر و توضیح نمونه هایی از ORBSCAN در بیماری های مختلف است.

آموزش مجازی ORBSCAN

به اهتمام :

 • دكتر محمدرضا جعفری نسب، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

این محتوای آموزشی به صورت نرم افزار آموزشی تعاملی طراحی شده و حاوی مفاهیم پایه فلورسین آنژیوگرافی چشم است. این نرم افزار شامل 70 عدد Case جهت آمادگی دستیاران چشم پزشکی جهت آزمون های OSCE است.

نرم افزار آموزشی Fluorescein Angiography (FAG) نرم افزار آموزشی Fluorescein Angiography (FAG)

به اهتمام:

 • دکتر سعید کریمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

سفارش خريد

 

این محتوای آموزشی به صورت آموزش الکترونیکی چندرسانه ای تهیه شده است و حاوی مطالب پایه، تفسیر و توضیح نمونه هایی از میدان بینایی در بیماری های مختلف است.

به اهتمام :

 • دكتر محمد پاکروان
 • استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

طرح و اجرا:

 • مهندس محمدحسن شهریاری

 

Topography Manual

به اهتمام :

 • دكتر فرید کریمیان
 • استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مهندس محمدحسن شهریاری

 

سفارش خريد 

 

 

Topography Manual

به اهتمام :

 • دكتر همایون نیکخواه
 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مهندس محمدحسن شهریاری

 

سفارش خريد 

 

 

Topography Manual

به اهتمام :

 • دكتر امیر فرامرزی
 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مهندس محمدحسن شهریاری

 

سفارش خريد