سمینار تشخیص و درمان تومورهای سطح چشم

 

در تاریخ 11 بهمن ماه 1397 در سالن همایش های بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد برگزار شد.

سمینار تشخیص و درمان تومورهای سطح چشم

دبیر علمی:

دکتر سعید کریمی

هــدف کلــی برنـــامه:

آشنایی چشم پزشکان با تازه های تومورهای سطح چشم

اعضــاء کمیته علمــی:

 • دکتر حسین محمد ربیع
 • دکتر حمید نوروزی
 • دکتر سعید کریمی
 • دکتر محدثه فیضی
 • دکتر سپهر فیضی
 • دکتر علیرضا برادران ربیعی
 • دکتر مریم آل طه
 • دکتر حامد قاسمی
 • دکتر فرید کریمیان
 • دکتر محمد اسحاقی
 • دکتر امیر اخوان آذری
شناسه: 131196
تاریخ برگــزاری: 11 بهمن 1397
آدرس محــل برگــزاری: تهران- خیابان پاسداران- بوستان نهم- تقاطع پایدارفرد- بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد- سالن همایش ها
تلفن مرکز برگزارکننده: 02122770938
ثبت نام 

 

 

کانال تلگرام قطب چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی