چاپ
دسته: فیلم های آموزش مردم
بازدید: 7139

 فيلم عيوب انکساري و روش هاي درماني

لوح فشرده عیوب انکساری و روش های درمان در قطب علمی آموزشی چشم پزشکی تهیه شد.

به اهتمام :


نمونه ای از فیلم های آموزشی را در ادامه ملاحظه نمائید:

 

صحبت های آقای دکتر محمد مهدی صدوقی در رابطه با پیر چشمی


صحبت های آقای دکتر امیر فرامرزی در رابطه با نزدیک بینی


 

صحبت های آقای دکتر عباس باقری در رابطه با عیوب انکساری

سفارش خريد