چاپ
دسته: سمینارها و کنفرانس ها
بازدید: 317

سمینار بزرگداشت روز جهانی بینایی

(به روز رسانی اسناد، برنامه ها و اقدامات در زمینه مراقبت از بینایی)

دارای امتیاز بازآموزی

 

21 مهرماه 1401 ساعت 8:30

مرکز همایشهای بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد

 سمینار روز جهانی بینایی

به اهتمام:

پژوهشکده چشم و علوم بینایی و گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مرکز تحقیقات چشم پزشکی اجتماعی و بنیاد پروفسور محمد قلی شمس

اداره سلام چشم و پیشگیری از نابینایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

لینک ثبت نام در سمینار