چاپ
دسته: سمینارها و کنفرانس ها
بازدید: 5964

سمینار Intra Corneal Devices

در تاریخ 21 آذر 1392 در سالن همایش های بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد برگزار شد.

سمینار Intra Corneal Devices

 

هــدف کلــی برنـــامه:

آشنایی چشم پزشکان با آخرین دستاوردهای چشم پزشکی در زمینه جراحی قرنیه

اعضــاء کمیته علمــی:

گالری تصاویر سمینار Intra Corneal Devices