Print
Category: نرم افزار های آموزشی
Hits: 3714

Optical Coherence Tomography Angiography (OCTA)

 

این مجموعه شامل آموزش اصول تصـویربرداری OCTA، دستگاه‌های موجود، آرتیفکت‌های رایج و مثالهای متعدد و متنوع از کاربردهای این روش تصویربرداری در بیماری‌های شایع کوریورتینال می‌باشد و با هدف آشنایی چشم‌پزشکان با اصول اولیه‌ی تفسیر تصاویر OCTA تهیه و تدوین شده است.

نرم افزار آموزشی OCTA

به اهتمام:

طراحی و اجرا:


بخشی از این مجموعه آموزشی را در فیلم زیر (ادامه مطلب) ملاحظه نمائید.سفارش خريد