فمتوسکندلیزر در DALKسخنران: دکتر فرید کریمیان

اهداف:

  • آشنایی با روش جراحی Onlay LK
  • اندیکاسیون و هدف Onlay LK
  • تکنیک جراحی Onlay LK
  • تجهیزات جراحی Onlay LK
  • عوارض جراحی Onlay LK

 

توضیـــحات:   

محتواي اين برنامه بصورت چندرسانه اي و آزمون ارايه گرديده است. در پايان مبحث يك آزمون براي فراگيران محترم قرار گرفته است كه لازم است به سوالات آزمون ها پاسخ دهند. جهت کسب امتیاز لازم است به 70 درصد سوالات پاسخ صحیح داده شود. برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس http://cme.sbmu.ac.ir/course/view.php?id=359 مراجعه فرمایید. توضیح آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم) صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 02122439879 تماس حاصل نمایید.

OnLay Lamellar Keratoplasty for Keratoglobus