چاپ
دسته: نرم افزار های آموزشی
بازدید: 3585

این محتوای آموزشی به صورت آموزش الکترونیکی چندرسانه ای تهیه شده است و حاوی مطالب پایه، تفسیر و توضیح نمونه هایی از میدان بینایی در بیماری های عصبی است.

به اهتمام :

طرح و اجرا: