چاپ
دسته: نرم افزار های آموزشی
بازدید: 5710

دستگاه توپوگرافی TOMEYتوسط شرکت TOMEY ژاپن ساخته می شود و مبنای محاسبات آن براساس Placido Disk می باشد. مشخصه برجسته نسخه 4 این دستگاه، داشتن سیستم auto shot می باشد که عملکرد دستگاه را تسهیل می کند.

Topography Manual

به اهتمام :