چاپ
دسته: سمینارها و کنفرانس ها
بازدید: 1361

 

وبینار بازآموزی

 تجویز عینک

(پنجمین دوره)

در تاریخ  21 بهمن ماه 1400 برگزار شد.

 

دبیر علمی:

دکتر عباس باقری

لینک شرکت در وبینار:

https://cmelearn.ir/course/174937

اعضــاء کمیته علمــی:

عناوین

 

 

توجه:

برای کسب امتیاز بازآموزی لطفا قبل از شروع سمینار در سایت آموزش مداوم به آدرس زیر، ثبت نام نموده و پس از پایان تا 72 ساعت به سوالات آزمون جواب دهید.

لینک شرکت در وبینار:

https://cmelearn.ir/course/174937