چاپ
دسته: سمینارها و کنفرانس ها
بازدید: 4283

سمینار جراحی پیوند قرنیه

 

در تاریخ 26 فروردین 1395 در سالن همایش های بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد برگزار شد.

سمینار جراحی پیوند قرنیه

هــدف کلــی برنـــامه:

آشنایی چشم پزشکان با انواع و پیشرفت های پیوند قرنیه

اعضــاء کمیته علمــی:

شناسه: 72936
تاریخ برگــزاری: 26 فروردین 1395
آدرس محــل برگــزاری: تهران- خیابان پاسداران- بوستان نهم- تقاطع پایدارفرد- بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد- سالن همایش ها
تلفن مرکز برگزارکننده: 02122770938
 

 

کانال تلگرام قطب چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی